Separatkloakering der adskiller regn- og spildevand

Er du blevet påbudt at adskille regn- og spildevand på din grund fra kommunen? 
Flere og flere kommuner stiller i dag krav til husejere om at få et regnvandssystem, der kan separere spilde- og regnvand fra hinanden. 

Hos Blik & Co er vi autoriseret kloakmester med speciale i regnvandsløsninger, og kan derfor hjælpe med en professionel løsning til separatkloakering på din grund. Vi udfører en bred vifte af kloakarbejde for private og erhvervskunder i Hjørring, Aalborg og resten af Nordjylland. 

Hvorfor er det nødvendigt med kloakseparering?

Udsigten til en større mængde regn i Danmark, har fået flere kommuner til at stille krav om separation af spilde- og regnvand i de danske kloakker. I takt med at der sker klimaforandringer og de gamle kloaknet har svært ved at følge med, er det nødvendigt med en regnvandsløsning, der ikke overbelaster kloakkerne så meget. 
Når der sker oversvømmelser er det ikke blot dyrt for den private boligejer, men også for samfundet og forsikringsselskaber der skal dække de omkostninger der er ved at udbedre skaderne. Ved at få etableret kloakseparering, undgår vi at overbelaste kloaksystemet og reducerer muligheden for at få oversvømninger. 

Hvis din kommune har påbudt at installere et system der adskiller regn- og spildevand, er du som grundejer forpligtet til at få etableret separatkloakering på din grund. 

Hvordan foregår separatkloakering?

Når man får etableret kloakseparering bliver regnvandet adskilt fra spildevandet, og de får hver deres kloakledning. Separatkloakeringen gør, at spildevand fra toilet, bad, køkken mm. bliver ledt ud til et renseanlæg. Regnvandet fra grunden bliver derimod ledt ud til naturen i vandløb og søer gennem et nyt system, for at undgå overbelastning af kloaknettet. 

Specialister i LAR-løsninger

Vi er specialister i at levere komplette regnvandsløsninger til lokal afledning af regnvand. 
Vi sørger for at holde os opdateret gennem kurser ved Teknologisk Institut, så vi altid har den nyeste faglige viden og praktiske erfaring med regnvand. Vi har derfor den rette ekspertise og erfaring til at rådgive og løse alle slags regnvandsløsninger, som eksempelvis kloakseparering, faskiner, regnbede og terrænregulering. 

Kloakseparering Aalborg

Separatkloakering i Aalborg, Hjørring og resten af Nordjylland 

Ønsker du at vide mere om vores regnvandsløsninger, eller at få et tilbud på kloakseparering? Så er du velkommen til at kontakte og tage en dialog om hvilken løsning der er bedst for dig. 

Du kan kontakte os ved at ringe til os på 61666486 eller sende os en besked via kontaktformularen her på siden. 

Spørgsmål? Kontakt os